Ropa a Plyn, Energetika

Dnešní globální ekonomika - je ekonomika ropy a zemního plynu. Tyto přírodní zdroje jsou hlavním zdrojem energie na současné úrovni vývoje technologií. A ropný a plynárenský průmysl roste po celém světě. Mnozí sledují zprávy z OPEC a dalších zemí vyvážejících ropu, jako je Rusko, Norsko nebo Brazílie - tyto země se opravdu dostávají na stránky novin v dnešní době, kdy ceny energií silně kolísají. Vzhledem k tomu, že se průmysl rozšiřuje a globální politiky se mění, komunikace mezi všemi stranami, samozřejmě, zesiluje - proto roste i potřeba rychlých a efektivních překladů pro tento mezinárodní průmysl.


HQ-translate s.r.o. se prokazatelně osvědčila v překladech v ropném a plynárenském průmyslu. Náš tým odborných překladatelů s korektorem, který je profesionální inženýr rafinace ropy, do dnešního dne přeložili mnoho různých typů uživatelských a provozních návodů pro vrtací zařízení, seismických studií, rafinérských ropných pracovních materiálů, expedičních zpráv, licenčních dohod, smluv a souborů podmínek pro vrtání a instalaci a použití potrubí.


Energetický průmysl je velmi technický. Klienti, kteří tyto překlady objednávají, si chtějí být jisti, že překladatelé pochopili technologii za textem, který je třeba lokalizovat. Naši vysoce vyškolení překladatelé a korektor s odbornými znalostmi průmyslu jsou lidé, kterým můžete oborově specifické překlady pro ropu a zemní plyn svěřit. Díky využití nejmodernějších nástrojů CAT a TM si můžete být jisti konzistencí vysoce odborné terminologie a značením v celém projektu, bez ohledu na jeho objem. Na Vaše přání můžeme připravit specifický slovníček nejčastějších pojmů a výrazů, se kterými se překladatelé při překladu textu setkali. Můžete je použít pro budoucí překlady. Také si rádi prostudujeme a použijeme vaše vlastní terminologické databáze, překladové paměti a slovníky. Náš technický personál zpracuje a integruje data do našeho softwaru, který umožní jejich automatické použití.


Pracovali jsme na mnoha překladatelských projektech týkajících se energetiky:


  • Příručky: uživatelské, instalační a provozní
  • Strategické studie, marketingové materiály a prezentace v PowerPointu
  • Bezpečnostní listy (BL)
  • Dodavatelské kontakty a licenční smlouvy
  • Upstream dokumenty (těžba a výroba)
  • Navazující dokumenty (rafinace a komercializace)
  • Energetická legislativa a dokumentace podmínek.

  • Cenu Vašeho překladu se dozvíte zdarma přímo na našich stránkách, když použijete formulář na záložce vpravo.