Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Tlumočení - je jedním z nejnáročnějších úkolů překladatelů. Vyžaduje nejen vynikající znalost mluveného cizího jazyka a komplexní znalost tématu, - ale také schopnost správně a plně zprostředkovat kontext a myšlenky mluvícího.


Tlumočníci jsou stále přítomni na mezinárodních akcích, včetně obchodních jednání, konferencí, veletrhů, atd.


V současné době existují tři druhy tlumočení - konsekutivní, simultánní a šušotáž - HQ-translate s.r.o. tyto služby poskytuje v závislosti na vašich požadavcích a druhu akce.

Mezinárodní události, které zpravidla vyžadují tlumočnické služby:


 • obchodní jednání,
 • služební cesty a zahraniční delegace,
 • soukromé výlety,
 • obřady a slavnosti,
 • výstavy,
 • výlety,
 • telefonní jednání,
 • soudní řízení a notářské úkony.

 • Konsekutivní je nejvíce rozšířený druh tlumočení, kdy tlumočník tlumočí smysl projevu během krátkých přestávek mezi větami. Tempo konsekutivního tlumočení je velmi pohodlné pro tlumočníka, ale mluvčímu prezentace zabere dvakrát tolik času. To omezuje konsekutivní tlumočení hlavně na události s omezeným počtem mluvčích.


  Simultánní tlumočení zajišťují lingvisté, kteří zpravidla sedí ve zvukotěsných kabinách, poslouchají mluvčího prostřednictvím sluchátek a reprodukují řeč v cílovém jazyce prostřednictvím mikrofonu, jak je dodávána ve zdrojovém jazyce. Tato metoda tlumočení vyžaduje značnou praxi a duchapřítomnost a lingvisté často pracují ve dvojicích, přičemž se střídají ve směnách. Simultánní tlumočení je často označováno jako "konferenční tlumočení", zdůrazňující hlavní cílové skupiny pro tyto služby.


  Šušotáž (nebo tlumočení šeptem) - vypadá tak, že tlumočník sedí za nebo vedle účastníka a zároveň tlumočí tichým hlasem. Tento druh tlumočení je ideální pro situace, kdy tlumočník může být vnímán jako obtěžující, protože cílový jazyk uslyší pouze jeden účastník.