Obchodní a finanční překlady

Obchodní a finanční překlady

Překlady obchodních dokumentů, marketingového obsahu, finančních výkazů a dalších citlivých materiálů je náročný úkol a vyžaduje zvláštní odborné dovednosti a znalosti o doméně. Aby bylo možné správně interpretovat zprávu vašeho podnikání, je zapotřebí mnohem více než jen překlad slov, a zároveň to musí být provedeno důsledně a jednotně napříč všemi cílovými trhy.

Je všeobecně známo, že každá globální společnost je povinna vypracovat velké množství obchodních a finančních dokumentů v mnoha jazycích. Od jediného konosamentu až po vícestránkové výroční zprávy, stale je zde potřeba překládat vysoce citlivé informace se 100% přesností. To je důvod, proč je velmi důležité se s překlady obracet na seriózní a dobře zavedenou překladatelskou agenturu, které můžete svěřit své obchodní a podnikové dokumenty k překladu. Jsme tady, abychom vám pomohli!


Kromě toho, že pracujeme s globálním porozuměním komerčních a obchodních podmínek, překlady ze strany HQ-translate s.r.o. jsou vždy přizpůsobeny cílové skupině. Způsob, jakým se zapisují měny, pořadí, ve kterém se zobrazuje datum, specifická terminologie, problém s podmínkami, účetní standardy, jako GAAP a IFRS - to je jen malá část z formalit a zvláštností jednotlivých zemí, které jsou naši překladatelé a editoři vyškoleni řešit.


Co je také velmi důležité - je to, že bez ohledu na to, jaký typ obchodního překladu potřebujete, HQ-translate respektuje vaše soukromí a udržuje všechny projekty přísně důvěrné. Jsme připraveni podepsat dohody o mlčenlivosti (NDA) a přijmout konkrétní opatření, které požadujete k ochraně citlivých informací.

Naším záměrem je vždy zprostředkovat myšlenky a zprávy, které jsou v původním zdrojovém jazyce a přizpůsobit je pro cílovou skupinu co nejpečlivěji v jejich jazyce, aby jste dosáhli svých obchodních cílů a vaše obchodní kampaně byly úspěšné.


Naše profesionální obchodní překlady zahrnují širokou škálu typů dokumentů:


  • Výroční zprávy
  • Analýzy a výzkumy trhu
  • Podnikatelské plány
  • Prospekty, prezentace
  • Dokumenty k pojištění
  • Obchodní smlouvy a dohody
  • Soukromé a veřejné nabídky
  • Obchodní korespondence
  • Firemní webové stránky.

  • Získejte okamžitou cenovou nabídku na naše překladatelské služeby zdarma a pošlete soubory ke zpracování jen za pár kliknutí!