Lokalizace a adaptace

Lokalizace a adaptace

Určitě jste už nakupovali a platili online na zahraničních webových stránkách.

Citili jste se dobře na webových stránkách, kde jste nerozuměli obsahu či instrukcím? Ne.

Zadáte údaje o své kreditní kartě na webových stránkách, které jsou v jazyce, kterému nerozumíte? Ne.


Podle posledních statistik více než dvě třetiny online návštěvníků se vyhne nakupování na webové stránce nebo kontaktování společnosti, v případě, že stránka není v jejich rodném jazyce.


To je důvod, proč by organizace s rozmanitou mezinárodní strategií měly uvažovat spíše o efektivní lokalizaci, než jen o překládání obsahu.

HQ-translate nabízí řadu lokalizačních služeb, které budou zahrnovat všechny lokalizační a internacionalizační potřeby vaší firmy a pomůže vám otevřít nové obchodní obzory, procesy, zvýšit angažovanost na zámořských trzích a výrazně ušetřit interní zdroje.


Řádně přeložené a lokalizované webové stránky zvyšují spokojenost zákazníků tím, že zobrazují informace v jejich rodném jazyce a využívají tak jejich stávající infrastrukturu a funkčnost s cílem zajistit konzistentní uživatelské zkušenosti a maximalizovat návratnost investic. Rozmanitost služeb společnosti HQ-translate s.r.o. zajistí vaší firmě schopnost výrazně zvýšit její zapojení v zámořských trzích a značně šetřit interní zdroje.


Komplexní balíček lokalizačních služeb od HQ-translate zahrnuje:


1. Překlad a kulturní adaptace textů, titulků, on-line platforem;
2. Lokalizace a přizpůsobení meta popisů a klíčových slov pro webové stránky;
3. Lokalizace zdrojových kódů, obrázků, grafů a informačních zpráv;
4. Testování sestavení, funkčnosti a QA lokalizovaného softwaru, stránek, multimediálních platforem a mobilních aplikací.


Dnes HQ-translate poskytuje celou řadu překladatelských a lokalizačních služeb, aby zajistila, že každý aspekt procesu globalizace potřebný k tomu, aby bylo vaše podnikání vhodné pro místní trhy, je pod kontrolou. Náš ostřílený tým vám pomůže stanovit nezbytné kroky k tomu, aby se vaše značka stala globální.