Korektury a editorské služby

Už jste měli své soubory nebo dokumenty přeloženy u jiného poskytovatele jazykových služeb nebo interních zaměstnanců? Nejste spokojeni s kvalitou/stylem překladu? Nebo jste použili nástroj pro strojový překlad a teď chcete obsah odborně přeložit?


Můžeme Vám s tím pomoci.

Editorské služby

HQ-translate s.r.o. nabízí úpravy i korektury – jsou k dispozici nejkomplexnější služby. Korektury jsou jasně odlišné od úprav, protože obvykle zahrnují přezkoumání obsahu dokumentu, aby byla zajištěna správná gramatika, interpunkce, pravopis a základní styl - pečlivé přezkoumání jazyka dokumentu a soudržnost obsahu. Další základní rozdíl je, že korektury zahrnují pouze zpracování cílové verze dokumentu.
Editační služby jsou mnohem důkladnější a zahrnují hlubší revizi jak přeložených textů/dokumentů, tak i zdrojových souborů/dokumentů. Editace do hloubky je komplexní a intenzivní proces, ve kterém se nejen opravuje gramatika, pravopis a interpunkce, ale také se reviduje obsah samotného dokumentu. Editoři naznačují, jak správně vyjádřit a rozvíjet myšlenky, přeformulovat věty nebo odstavce a poskytují připomínky k přehlednosti a srozumitelnosti. Kromě toho, editace zajišťuje dodržování stylu nebo jiných požadavků formátování.


Zpravidla zde ve společnosti HQ-translate, korektury a editace probíhají dle kontrolního seznamu:


  • Přesnost;
  • Terminologie;
  • Kvalita jazyka;
  • Logika a styl;
  • Jazyk/Země /Místní standardy.

  • Společnosti HQ-translate se za posledních 10 let podařilo vytvořit vlastní databázi profesionálních korektorů a editorů, přičemž někteří z nich jsou také skvělí překladatelé. Někteří však - na rozdíl od první skupiny - se specializují na korektury nebo jen formátování. Absolutní nutností pro tyto specialisty je mít hluboké znalosti o různých stylových příručkách, jako je například MLA nebo APA.    Napište nám krátkou zprávu nebo získejte okamžitou kalkulaci pouhým kliknutím na odpovídající záložku v pravé části obrazovky. Objednání překladu nebylo nikdy tak snadné!