Právní a soudní dokumentace

Odbornost v právních záležitostech má zásadní význam pro blaho každé společnosti. Ve vícejazyčném kontextu, je tato nutnost ještě výraznější, protože to představuje mnoho dalších různých rizik. Pokud jde o překlady právních dokumentů nebo přepis konverzace v jiném jazyce, nesmí zde být žádné chyby. To je důvod, proč je překlad právní dokumentace náročnější, a je považován za mnohem složitější než jiné technické překlady. Právní terminologie a jazyk jsou na tom to obtížné, protože každá země má svou vlastní právní terminologii, jakož i právní systém. Proto musí být překladatelé právních textů odborníky v právní oblasti v zemi cílového jazyka a musí být dobře obeznámeni s právním prostředím země zdrojového jazyka. Nedodržením ducha zákona si zaděláváte na průšvih - právní a majetkový. Nepřesný překlad by mohl vést k soudním problémům a/nebo velkým ztrátám vztahujícím se k restituci a jiným druhům odškodnění.

Přesnost překladu je absolutní nutností i v případě, že se jedná pouze o malý dokument. Co se týká právních překladů, 100% přesnost je faktorem, který musí všichni překladatelé dodržovat.


Se soudními překlady od HQ-translate si můžete být jisti kvalitou a jazykem cílového překladu. Naši zkušení právní překladatelé přesně zachovají význam zdrojového dokumentu a v cílovém textu budou používat běžně přijímaný právní jazyk.

HQ-translate má bohaté zkušenosti s překlady právních dokumentů jakéhokoli druhu. Náš tým profesionálních a kvalifikovaných jazykových odborníků, právníků a projektových manažerů dělá naši společnost spolehlivým partnerem i těch nejtěžších a na terminologii náročných žádostí na právní překlad.


Příklady právních dokumentů pro které HQ-translate s.r.o. poskytuje vícejazyčné překlady:


  • Právní předpisy v cizích jazycích
  • Soudní dokumentace (Usnesení, Rozsudky, Čestná prohlášení, atd)
  • Smlouvy o smlouvě budoucí, prohlášení o záměru
  • Obchodní smlouvy a dohody
  • Patentové přihlášky.