Technologie překladu a používáný software

Trh překladatelských služeb je v současné době velmi konkurenční a každý prodejce musí obecně čelit stejným problémům: 1) udržovat své sazby atraktivní pro koncové zákazníky, 2) zachovat vysokou kvalitu služeb, 3) maximalizovat efektivitu celkového pracovního postupu, což umožňuje, aby splňovali kritéria 1) a 2).


Překlady technologie

Jako interní konkurenční výhodu, HQ-translate s.r.o. v roce 2012 zavedla upravenou verzi jednoho z předních komerčních CRM systémů, který integruje všechny standardní administrativní funkce (účetnictví, plánování, personální oddělení, kontrolu) a spolu s komponenty pro správu překladu umožňuje našim zaměstnancům mít celkovou kontrolu v reálném čase nad výkonností podniku a průběhem překladových projektů. Tento software využívá technologie Cloud a umožňuje zaměstnancům a klientům přístup prakticky z jakéhokoli místa na světě připojeného k Internetu. Inteligentní automatizace obchodních procesů společnosti HQ-translate prostřednictvím uvedeného systému CRM značně zkrátila dodací lhůty projektů a vyústila v celkově významný a udržitelný růst produktivity a spokojenosti zákazníků.


Programy pro podporu strojového překladu, nebo nástroje CAT, jsou počítačové aplikace, které automatizují rutinní překladatelské činnosti. Automatizací rutinních operací, CAT aplikace pomáhají, aby se zabránilo opakovanému překládání a psaní stejných nebo velmi podobných segmentů – tím šetří čas a úsilí překladatele. A výsledek - snížení celkových nákladů pro koncového zákazníka. Všechny překlady v určitém jazykovém páru stejné firmy/klienta mohou být uloženy jako dvojjazyčný soubor, tzv. překladová paměť (TM). S každou další objednávkou překladu se bude TM zvětšovat, což zvyšuje pravděpodobnost, že se v textu pro překlad objeví již přeložené segmenty. Náklady na překlady se opět sníží. Kromě toho, překladové paměti a CAT nástroje jsou v podstatě jediný způsob, jak zajistit soudržnost celého překladu u velkých překladatelských projektů.

HQ-translate s.r.o. používá řadu široce rozšířených komerčních CAT nástrojů, včetně SDL Trados Studio, Wordfast a MemoQ.


Další důležitou otázkou, kterou se zabýváme, je provést kvantitativní hodnocení kvality překladu a zajištění, že je obsah bez chyb. Chcete-li tento problém vyřešit, byla vyvinuta metodika Záruky kvality (QA) a komerčně dostupné programy byly přidány do cyklu zpracování objednávek. Tento software prochází překlad a porovnává údaje zdrojového a cílového souboru. Tak se zajistí, že je překlad kompletně analyzován a jsou identifikovány chyby (tečky, čárky, počet slov, nepřeložené části, atd). Chyby jsou pak rozděleny do kategorií podle závažnosti a typu a nakonec se vypočítá skóre kvality překladu. Poté QA expert nebo editor prochází seznam možných chyb a buď schválí navrhované změny nebo je přeskočí a pokračuje v kontrole seznamu.

Tento proces ověření kvality se provádí navíc k editaci, korekturám a jiným kontrolám prováděným člověkem, které se provádějí u všech standardních projektů. Mezi nástroje automatizované kontroly kvality, které HQ-translate používá patří Verifika a ApSIC Xbench.